เหรียญใบสาเก พิมพ์เม้มปาก เนื้อทองแดง ปี 2512


ศึกษาพระ มาใหม่วันนี้

พระสมเด็จ วัดเกษไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด