เหรียญใบสาเก พิมพ์เม้มปาก เนื้อทองแดง ปี 2512


ศึกษาพระ มาใหม่วันนี้

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ (2)
VIP

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ (1)
VIP